Nieuw bestuur van ZVV Den Haag aangesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 mei 2017

Op 15 mei jl. vond de Algemene Ledenvergadering van ZVV Den Haag plaats in de kantine van Sporthal Houtrust (Laan van Poot 22, 2566 EC Den Haag). Tijdens deze vergadering is er een nieuwe bestuur aangesteld, bestaande uit de volgende leden en bijbehorende functies:

Nick Taal – Voorzitter
Arjen Robijn – Secretaris
Erik Waal – Penningmeester
Marien Pronk – Algemeen bestuurslid

De notulen van de ALV zijn op te vragen bij de secretaris, Arjen Robijn (secretaris@zvvdenhaag.nl).