Aangepaste datum ALV

Beste leden, met gepaste excuses vanuit het bestuur delen wij jullie mede dat de ALV niet op 5 oktober 23 maar op 12 oktober 23 zal plaatsvinden. Locatie Sportcampus Zuiderpark, aanvang 19.30.

De benodigde stukken volgend zsm. 

Het bestuur van ZVV Den Haag