ZVV DEN HAAG V1 en Haagse Hogeschool Project 23/24

Futsal eredivisionist ZVV Den Haag heeft zich in de afgelopen maanden laten onderwerpen aan een wetenschappelijke en professionele benadering van hun voedings-, sport- en bewegingsgedrag.

De projectgroep (minor Voeding, Sport en Bewegen) verbonden aan de Haagse Hogeschool bestond uit de volgende studenten.
Robin Schotman (voeding en diëtetiek) – Voorzitter
Floortje Thiele (Rechten) – Notulist
Arinze Ume-Ezeoke (Bewegingstechnologie) – vergaderplanner/contactpersoon
Willem Lock (Sportkunde) – contactpersoon
Bonita Ende (voeding en diëtetiek) – logboekbeheerder

Projectgroep: Samen hebben we diverse taken aangepakt: de vrouwen concentreerden zich vooral op voeding vanwege hun expertise, terwijl de mannen zich bezighielden met het beweeg gedeelte. Arinze en Willem waren verantwoordelijk voor de aangepaste trainingen met de hartslagmeters, terwijl Bonita, Floortje en Robin uitgebreid onderzoek deden naar wat geschikt was voor het team. Samen hebben we de huidige interventie ontwikkeld, zoals die nu wordt toegepast of nog toegepast zal worden.”

Het ultieme doel was om de vrouwenselectie van ZVV Den Haag een onderbouwd advies te kunnen geven op drie onderdelen, Voeding, Sport en Bewegen. Door middel van een wekelijkse sparring tussen projectgroep en selectie werd dan ook een duurzame verandering merkbaar in het voedingsgedrag. Ook de individuele en collectieve sportprestatie werd geleidelijk aan verbeterd. Met de individuele speelster als focuspunt.

Afgelopen woensdagavond spraken zowel bestuurslid Hans Agte als hoofdtrainer René Havermans hun dank uit en werd afscheid genomen van de projectgroep Voeding, Sport en Bewegen van de Haagse Hogeschool. (zie foto)